...رابطه...

خوشحـــــــــــالم ،بیشتــــــــــر از همیشـــــــــــه

طبــــق معمــول رابطمــــــون خیلــــی خیلــــی خوبــــــــــ،خداکنـــــه ایـــــــــــن

رابطــــــــــه خوبـــــــ همیشــــــــــه بیـــــــن من اون باشـــــه

.........

امروز کــــــ یه کـــوچـــولـــو از دستـــــم ناراحـــــــت بــــــــودی

ولـــــــــــــی بازم مثــــــل گذشتـــــــــه بخشــــــیدیـــــم

عاشــــــق ایــــن رفتــــار هـــــای مهربــــونتـــــــم

اقـــــــــــــــایــــــــــــــی

دوســـــــــــــــــت دارمــــــــ

بــــــــای بــــــــــــای

/ 0 نظر / 25 بازدید